Lomakoti Onnela ry on oululainen sosiaali- ja terveysalan kansalaisjärjestö, jonka toiminta pohjautuu vapaaehtoistoimintaan. Yhdistyksen tarkoituksena on harjoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää, yleishyödyllistä ja voittoa tavoittelematonta toimintaa sekä edistää ja tukea vapaaehtoistoimintaa kansalaisjärjestötoiminnan osana. Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa.

Yhdistys edistää ja kehittää sosiaalista virkistystoimintaa sellaisille henkilöille ja väestöryhmille, jotka taloudellisista, sosiaalisista tai terveydellisistä syistä ovat virkistyksen ja tuen tarpeessa perhetilanteen, iän, vamman, sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Yhdistys järjestää kaikille avointa yhteisöllistä toimintaa ja osallistuu erilaisiin toimintaansa liittyviin hankkeisiin. Yhdistys tekee yhteistyötä paikallisten viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen kansa.

Yhdistys on perustettu vuonna 1951, jolloin sen nimeksi tuli Oulun läänin perheenäitien lomakodin kannatusyhdistys ry. Lue lisää Onnelan historiasta.

Yhdistyksen hallitus 2023

Pirjo Hätälä, puheenjohtaja

Ritva Tolonen, varapuheenjohtaja

Sari Jauhojärvi, sihteeri   

Marja Hiissa

Mikko Kurki

Anne Utriainen   

Matti Teräs

Pekka Jokivartio (varajäsen)

Eini Kukkula (varajäsen)     

Sähköposti:           info@lomakotionnela.fi     Puh. 040-837 4445